Veckotidning uppmärksammar

En av sidorna i Hemmets Journals artikel om Rose-Marie Wallengren och berättelsen om resandefolket utifrån hennes historia.

Veckotidningen Hemmets Journal uppmärksammade i nummer 31 resandefolket. Detta skedde genom en intervju med Rose-Marie Wallengren som berättade sin historia med ett ursprung i folkgruppen. “Numera är jag stolt över att vara tattare” slår Rose-Marie fast och berättar om hur hennes liv som resande har sett ut.

Artikeln sträcker sig över flera sidor och bjuder förutom på Rose-Maries berättelse också på trevliga bilder och en bra faktaruta om resandefolket.

Rose-Marie är aktiv i Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen och brinner för att fler resande ska  berätta om sitt ursprung. Genom att visa sin stolthet hoppas hon att fler kommer att göra det samma. Rose-Marie ingår också i den referensgrupp som arbetar för att göra Den skandinaviska resandekartan till ett bidrag i resandefolkets historieskrivning.