Vi besöker Finnerödja

Denna vecka reser delar av Den skandinaviska resandekartans projektledning flitigt runt i Västsverige. Vi inleder med att imorgon tisdag besöka Krämarstaden i Finnerödja. Detta är ett besök vi ser mycket fram emot.

Under vårt besök kommer vi att träffa representanter för Finnerödja hembygdsförening samt länsstyrelsen i Örebro och länsmuseet i samma län. Dessa startar nämligen ett gemensamt arbete för att dokumentera denna tidigare boplats för ett stort antal resande. Vi hoppas att lära oss mycket om Krämarstaden samt att kunna dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter från arbetet med resandeboplatsen Snarsmon och resandekartan.

Tråkigt nog krockar denna resa med ett antiziganismseminarium i Göteborg och man kan ju som bekant inte vara på flera ställen samtidigt.

Från Finnerödja reser vi istället direkt till Göteborg där vi ska möta en rad andra projekt som liksom vi fått ekonomiskt stöd från Interreg Sverige Norge Ett gränslöst samarbete. Vi hoppas få nya kontakter som kan gynna vårt fortsatta arbete.