Vi hjälps åt

Ett fickur minner om äldre tider. Foto: Bodil Andersson

Måndagen denna vecka ägnades åt ett trivsamt möte med två äldre personer av resandesläkt. Samtalet handlade om en barndom på landvägen och den hållning man mötts av som “tateronge” i Norge under första halvan av 1900-talet.

Vi talade också om att resa i Östfold och om att resa med båt under handelsfärder. Vi talade om att driva handel idag. Det var en fantastisk spännande och innehållsrik dag!

Björn Nicholaysen, som representerar Landsorganisajonen for Romanifolket i Det skandinaviske reisendekartets styr- och referensgrupper, är den som gjorde dagen möjlig genom att berätta om projektet och sammanföra oss.