Vi informerar

Vi har gjort en broschyr som berättar om Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet. Broschyren finns på svenska och engelska. Vi som bor i Sverige och Norge förstår ju varandra utan översättningar men det finns många i utomnordiska länder som också är intresserade av projektet. Därför behövde vi göra också en engelsk version.

Det går att ladda ner en lågupplöst version av både den svenska upplagan liksom av den engelska här på hemsidan.

Vill du ha den tryckta broschyren hemskickad är det bara att kontakta Kristina Lindholm vid Bohusläns museum, på kristina.lindholm@vgregion.se, telefon 0046 (0)522-65 65 26.

För formgivningen svarar Lina Carlsson vid Västarvets kommunikationsavdelning. Lina ansvarade också för formgivningen av boken Snarsmon – resandebyn där vägar möts. Den engelska översättningen har gjorts av Maria Dalby, som även hon deltog i arbetet med boken om Snarsmon och stod för översättningen till engelska där också.

/Bodil