Vi inventerar

Av de flesta husen vid Låret återstår endast grunden men detta står kvar, om än ordentligt tillbyggt. Foto: Bodil Andersson

Så här runt påsk pågår inventeringarna för Den skandinaviska resandekartan för fullt. Vi inledde i Bohuslän och veckan efter helgen är avsatt för arbete i Dals-Eds kommun och då särskilt området Låret, som också kallades Skojarberget av de fastboende.

I detta område fanns ett antal hus som flera resandefamiljer bodde i från mitten av 1800-talet och framåt. Det som är extra spännande med Skojarberget är att vi känner namnen på de som bodde i de olika husen och att det visats ett stor intresse från många av deras ättlingar att lyfta fram historien runt bosättningen.

Många vill besöka Skojarberget och under vår nätverksträff i höstas gjorde vi en resa dit.

Tillsammans med Dals-Eds kommun och flera av markägarna har vi diskuterat hur vi kan visa upp detta område ytterligare.

Det är Kristina Lindholm som är huvudansvarig för inventeringarna denna vecka. Om du vill se på plats hur de går till är du välkommen att ringa henne på 070-623 34 51.