Informasjon fra utvalg

Tater-/romaniutvalget har  gått inn i en ny fase med Knut Vollebæk som ny utvalgsleder og fire andre nye medlemmer av utvalget. I tillegg har utvalget fått et revidert mandat. Frist for levering av sluttrapporten er utsatt fra 30. november 2013 til mai 2015.

På hjemmesidene til Tater/Romaniutvalget ved Det juridiske fakultet under Universitetet i Oslo finnes et referat fra første møte i det “nye” utvalget. Utvalget har åtte medlemmer, to av disse represensterer taterne/romanifolket. Dessuten har utvalget en ressursgruppe hvor representanter fra taterne/romanifolket deltar sammen med Helsingforskomitten. Ressursgruppen kan ge innspill til utvalgets arbeid. Informasjon over vem som deltar i utvalget og ressursgruppen finnes på hjemmesiden.

Published
Categorized as Folket