Härold om Skojareberget

Karl-Eriks kartskiss över Skojareberget illustrerar artikeln.

I Håbolssläktens Härold 2012 berättar Karl-Erik Andersson på åtta sidor om Skojareberget och de människor som bodde där samt på andra platser i Rölanda socken i nuvarande Dals-Eds kommun.

Han redovisar en del av de uppgifter han och andra samlat om de resande som bodde i området och om deras öden. Han delar också med sig av några av de intervjuer han gjort med “de gamla” i bygden om de resande vid Skojareberga. I dessa intervjuer är det tydligt att de boende vid Skojareberget å ena sidan sågs som negativa av grannarna, å andra sidan hade en god relation med många av de övriga Rölandaborna.

Karl-Erik Andersson, till vänster, visar i maj 2012 Skojareberget för länsstyrelsen, markägare och kommunrepresentanter i samband med planeringen av Skojareberget som besöksmål. Foto: Bodil Andersson

Karl-Erik har också varit synnerligen central i arbetet med att kunna dokumentera Skojareberget inom Resandekartan och att platsen numera är ett besöksmål som berättar om resandefolket.

Härolden, detta är årgång 28, är en medlemsskrift och finns inte tillgänglig i handeln. Huvudsyftet med skriften är att berätta om den stora så kallade Bågenholm-Håbolsläkten som spridit sig över världen. I medlemsskriften publiceras ibland också andra texter som berättar om den dalsländska lokalhistorien.