Samlar resandemusik

Vi nämnde i samband med höstens nätverksträff kort att Svenskt visarkiv driver ett projekt om resandemusik. Detta projekt har liksom oss en blogg. Där berättar man hur detta arbete fortskrider samt ger en ordentlig beskrivning av vad det går ut på. Besök sidan och lär mer!

Under våren släpper man boken Resandefolkets Visor. Detta ser vi fram emot.

/Bodil

2 comments

  1. ett bidrag till den svenska resandetraditionens musik vill gärna att du även går in på Youtube och lyssnar på Reine Steen som spelar en av mina förfäders Rackarepolska
    Nedtecknad i Svenska låtar. 1800-talsmusik som fortfarande lever kvar hos de avkommer som finns nu.

Comments are closed.