Anmälan till seminarium i Göteborg

Senast den 20 januari behöver anmälan vara inne för deltagande i seminariet Resandefolkets egna berättelser vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. Seminariet hålls mellan klockan 15:30 och 18:30 onsdagen den 29 januari.

Seminariet är kostnadsfritt men deltagande anmäls till arkivarie Lina Midholm på epost lina.midholm@sofi.se eller telefon 031-10 75 33. Anmälan krävs för planeringen av lokal och kaffe. Det finns ett begränsat antal platser hos arkivet på Vallgatan 22 i centrala Göteborg.

Se hela programmet.