Ansökan för språksstöd

Från och med den första december går det att söka bidrag till projekt som främjar de nationella minoritetsspråken. Ansökningstiden pågår från den 1 december 2016 till och med den 20 januari 2017.

Bidrag kan ges till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk och insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer.

Projektmedlen riktar sig till alla de fem nationella minoritetsspråk som erkänns i Sverige. Projekt för barn och unga är särskilt prioriterade. Läs mer om vad som krävs av projekten här. För 2016 beviljades inte några ansökningar om stöd till projekt för svensk resanderomani

Dela den här sidan

You have to be logged in .