Ansökan för språksstöd

Från och med den första december går det att söka bidrag till projekt som främjar de nationella minoritetsspråken. Ansökningstiden pågår från den 1 december 2016 till och med den 20 januari 2017.

Bidrag kan ges till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk och insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer.

Projektmedlen riktar sig till alla de fem nationella minoritetsspråk som erkänns i Sverige. Projekt för barn och unga är särskilt prioriterade. Läs mer om vad som krävs av projekten här. För 2016 beviljades inte några ansökningar om stöd till projekt för svensk resanderomani