Antiziganism – What’s in a Word?

Nästa vecka, 23-25 oktober 2013, hålls forskarkonferensen Antiziganism – What’s in a Word? vid Hugo Valentin-centrum i Uppsala. Konferensen hör samman med  forskarnätverket RORHIN – Romers och resandes historia i Norden.

I anslutning till konferensen hållr professor Ian Hancock en föreläsning för allmänheten Roma: Explaining Todag through History. Den startar klockan 19 i Erik Gustaf Geiijer-salen på Thunbergsvägen 3P, i Engelska parken i Uppsala.