Årets tradtiotionsbärare – skynda

I september 2009 deltog musikern Ralf Novak Rosengren vid ett seminarium om tomanifolket/taternes musik i Fredrikshalds Teater, Halden. Foto: Bodil Andersson

Det är skynda, skynda som gäller för den som vill nominera pristagare till Folk- och världsmusikgalan i Malmö 29-31 mars. Bland de nominerade i klassen Årets traditionsbärare finner vi Ralf Novak Rosengren, som samlar, forskar och framför resandefolkets musik.

På hemsidan står att nomineringar kunde göras till 31 januari men rykten gör gällande att nomineringstiden förlängts, vilket ska göra det möjligt att nominera fram till klockan 18 idag söndag 5 februari. Nomineringssidan ligger i vilket fall fortfarande öppen. Kanske fler vill nominera musik som berättar om resandefolkets traditioner och påverkan på det som kallas “svensk” musik. Det är också öppet att åternominera artister som redan finns på listan över nominerade.

Published
Categorized as musik