“Återbetalning”

Vid vackra Dorf Möllegård finns både vatten- och vinddriven kvarn. Foto: Bodil Andersson

Vi ville inte bara ta emot kunskap och information under det danska besöket. Vi ville också dela med oss av vad resandekartan innebär och exemplifiera det med resandeboplatsen Snarsmon. Detta gjorde att vi första kvällen under vår resa tillsammans med Try museum bjöd in allmänheten till ett föredrag om resandekartan. Träffen hölls vid vackra Dorf Möllegård norr om Dronninglund.

Sömosen är en plats som engagerar omgivningen. En skara personer besökte denna soliga kväll möllegården och fick höra när Bodil Andersson, Östfoldmuseene, och Kristina Lindholm, Bohusläns museum, stödda av de resande som deltog i resan, berättade om resandekartan, Snarsmon och hur vi genom dessa insatser vill bidra till en ändrad historieskrivning.

Genom att vi under vårt besök också träffade en journalist från Östvendsyssel Avis når vi när deras artikel publiceras också ännu fler med kunskap om nationella minoriteterar, deras kultur och historia.

1 comment

  1. En fantastisk resa till Danmark med en mycket bra planering vart allt fungerad till 100 % med trevliga deltagare, och som vi gärna gör om.

Comments are closed.