Skojareberget sökbart

Nu finns Skojareberget utanför Ed i Dals-Eds kommun i Dalsland även med i FMIS som är den nationella förteckningen över fornlämningar och andra viktiga kulturlämningar. Sök via ”Fornsök” på Riksantikvarieämbetes hemsida eller gå direkt via den här länken och skriv Rölanda 163, Rölanda 164, Rölanda 165 eller Rölanda 166 i fältet ”Raä-nummer” och tryck därefter på… Continue reading Skojareberget sökbart

Dinglarens väg – Vorsnos drom presenteras på Bohusläns museum

Onsdag 18 november kl 12.30 finns möjlighet att höra mer om berättelserna i boken Dinglarens väg – Vorsnos drom när den nyutkomna boken presenteras på Bohusläns museum. Jimmy Karlsen Lövberg från Uddevalla, en av författarna och Ann Hellman, författare och en av bokens redaktörer kommer till Bohusläns museum och berättar om boken; idén bakom, hur den kommit… Continue reading Dinglarens väg – Vorsnos drom presenteras på Bohusläns museum

Utvärdering av samarbete

Torsdagen 11 september träffades representanter från de nationella minoriteterna resandefolket, romer, samer och sverigefinnar, museer och andra kulturinstitutioner på Förvaltningshögskolan i Göteborg för att diskutera delaktighet och samarbeten. Bakgrunden var den utvärdering av Bohusläns museums verksamhet med och om resandefolket mellan 2004-2013, som genomförts under våren. Syftet med utvärderingen var att utifrån internationell metodik genomföra… Continue reading Utvärdering av samarbete

Published
Categorized as Forskning

Omfattande utvärdering beviljad

Kulturrådet har beviljat medel till Bohusläns till en samlad utvärdering av museets verksamhet om och med resandefolket 2004-2013. Utvärderingsprojektet är ett samarbete mellan Bohusläns museum, Kulturgruppen för resandefolket, Riksutställningar, Forum för levande historia och Förvaltningshögskolan/Göteborgs universitet. I projektplanen beskrivs det arbetet som ska göras: Bohusläns museums tioåriga samverkan med resandefolket i olika projekt har bidragit… Continue reading Omfattande utvärdering beviljad

Published
Categorized as Folket

Ord om Torsten

Torsten Torstensson från Skee i norra Bohuslän har lämnat oss. Torsten var under flera år, bland mycket annat, kommunstyrelsens ordförande i Strömstad och ordförande i Skee hembygdsförening. Torsten var också genuint intresserad av resandefolket. Att resandeboplatsen Snarsmon, eller Tattarstan som den kallades, inte glömdes bort, är väldigt mycket Torstens förtjänst och ett resultat av hans… Continue reading Ord om Torsten

Skakande berättelser

I lördags invigdes utställningen Hitta hem på Bohusläns museum i Uddevalla. Utställningen är en vandringsutställning producerad av Stadsmuseet i Stockholm och handlar om barnavård och vanvård i Sverige under 1900-talet ur barnens perspektiv. Bohusläns museum har gjort ett eget tillägg i utställningen och då valt att fokusera på resandebarnens utsatta situation.

Det ansiktslösa folket

 Nyligen utkom Bennie Åkerfeldts bok Romer – det ansiktslösa folket i Europa (Vitterlekens förlag 2012). Detta är en angelägen bok som, enligt baksidestexten, berättar om en resa bland romer i dåtid och nutid och visar i text och bild hur de exkluderas och ses som en ansiktslös företeelse i det nya Europa. Bennie har tidigare… Continue reading Det ansiktslösa folket

Roande och kunnigt

Med bilden till vänster, en detalj på ett indiskt tempel, inledde igår kväll Richard Magito Brun sitt föredrag om Resandefolket och bildkonsten på Bohusläns museum. På ett mycket kunnigt och trevligt sätt berättades delar av resandefolkets historia genom bildkonsten och delar av bildkonstens historia genom resandefolket. En road och mer kunnig publik kunde efteråt vandra hem… Continue reading Roande och kunnigt

Resandefolket och bildkonsten

Målningar, teckningar, tryck och illustrationer ger glimtar ur resandefolkets historia. Många resande har också haft sin försörjning genom att sälja tavlor. Richard Magito Brun, Kulturgruppen för resandefolket och fil lic i konsthistoria, berättar om detta vid Bohusläns museum tisdag 11 december med start klockan 18.30. Före föreläsningen visas utställningen Möt Resandefolket! klockan 17.45.

Miniseminarium om historieskrivning

På Mänskliga rättighetsdagarna i Göteborg 12-13 november ska Richard Magito Brun från Kulturgruppen för resandefolket och Kristina Lindholm från Bohusläns museum ha ett miniseminarium som handlar om rätten till sin och vår historia och rätten att vara med och skriva denna historia. Så här står det i programmet: Tisdag 15.30-16.00, Stora Scenen NYHET! Rätten att skriva… Continue reading Miniseminarium om historieskrivning