Banbrytande forskning

Den kommission som förra veckan bedömde Anne Minkens doktorsavhandling Tatere i Norden för 1850. Socio-ökonomiske og etniske fortolkningsmodeller uttalade sig i sina omdömen mycket uppskattande om det arbete som gjorts. I en artikel på Universitetet i Tromsös hemsida framgår att kommisionen ansåg att Anne Minkens arbete bryter ny mark i taterforskningen. Arbetet blir extra aktuellt eftersom det tar upp kategorisering och identitet. Detta gör att det lär oss mer om nationalism och hur den utvecklas idag och i dåtiden.

Arbetet omfattar inte bara Norge/Danmark utan tar även upp förhållandena i Sverige och Tyskland. Det görs en jämförelse av hur tatere omtalats i de olika länderna genom århundradena. Denna jämförelse visar hur lagstiftningen fungerat olika i länderna och ger en antydan till hur det påverkat tillvaron för folkgruppen.

Studierna visar bland annat att orden tattare och zigenare använts som synonymer i Sverige. I Norge/Danmark har endast uttrycket tater använts. På 1700-talet nämndes inte heller det i de dansknorska lagarna.

Den skandinaviska resandekartan gratulerar Anne till ett väl utfört arbete och ser fram emot att läsa hela avhandlingen.