Båtreisende ved konferense

Samarbeidsprosjektet Norges fiskeri- og kysthistorie holder fra imorgen fiskerihistoriekonferanse ved Universitet i Tromsø. Temaet er Kjønn og etnisitet i fiskerisamfunn. På ettermiddagen første dag holder Grete Paulsen Vie fra Haugalandmuseene et innlegg kallet De båtreisende – Romanifolket som reiste sjøveien.

Program for konferansen finnes her.