Katri Linna om vitboken

Generaldirektör Katri Linna kommer den 22 september till Göteborg för att berätta om  arbetet med en utredning av samhällets övergrepp mot resande och romer under 1900-talet. Detta arbete ska utmynna i en så kallad vitbok. Katri Linna, tidigare diskrimineringsombudsman, ansvarar för genomförandet.

Att beskriva övergrepp mot en kultur: Resandefolket och statens vitbok om resande och romer i Sverige 1900-2000 är titeln på dagens program. Platsen är Folkets Hus vid Vårväderstorget på Hisingen i Göteborg. Starttiden 13.30 och arrangemanget är öppet för alla intresserade.

Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen arrangerar dagen. Göteborgs Stad och Studieförbundet ABF bidrar ekonomiskt. Denna träff är den första i en rad av fyra under hösten. Nästa träff hålls den 14 oktober i samband med kulturnatten.