Betydelsen av namn

I vårt arbete med platser diskuterar vi ofta de namn som använts. Det som kallas för Tatersletta av den fastboende majoritetsbefolkningen har sannolikt haft ett helt annat namn bland de taterfamiljer som använde just denna lägerplats. Vi önskar att i vårt arbete kunna finna även dessa namn och föra in dem på kartan.

I Tornedalen, i gränstrakterna mellan Sverige och Finland, finns många människor som ingår i en annan nationell minoritetsgrupp. Det är tornedalsfinnar som talar språket meänkieli. Där drivs nu ett arbete för att ta vara på ortnamn på meänkieli. Detta är ett sätt att visa historien. På SVT Play ligger ett intressant inslag om detta ute. Det är möjligt att ännu en tid se hur unga och gamla genom ortnamnen får en möjlighet att visa på kraften i sitt eget modersmål och hur också platsen har betydelse för identiteten.