Bok beskriver “lösdriveri” på 1800-talet

En avhandling om lösdriverilagarna på 1800-talet visar hur resandefolkets liv påverkades av myndigheternas beslut.

Den svenska lösdriverilagstiftningen drabbade på 1800-talet resandefolket hårt. Samhället ville ha kontroll på sina medborgare och krävde att alla skulle omfattas av det så kallade tjänstetvånget, det vill säga ha ett arbete på årsbasis. Den som inte hade det kunde dömas till straffarbete eller sättas i häkte. Detta var något som påverkade resandefolket mycket.

I nyutkomna doktorsavhandlingen Vårt fredliga samhälle. ”Lösdriveri” och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet beskriver Theresa Johnsson vid Hitsoriska institutionen vid Uppsala universitet hur lagstiftningen såg ut och hur det drabbade många inom resandefolket liksom många fattiga som inte hade någn försörjning. Exemplen i boken är hämtade från Västmanland på 1830-talet och visar hur systemet såg ut i Sverige under perioden

I boken beskrivs hur det myndigheterna kallade lösdriveri hanterades polisiärt och konkret, hur allmän lag, centrala och lokala förordningar förhöll sig till varandra och till praktiken. Det viktigaste i boken är ändå berättelsen om de människor som påverkades på olika sätt med hänvisning till tjänstetvånget och andra lösdriveribestämmelser

Läs en sammanfattning av avhandlingen här . Boken finns att ladda ner i fulltext här.