Boklansering av “Vandriane rakkrar”

Boken Vandriane rakkrar er den første noensinne på romani, taternes eget språk. Den er lagd i et samarbeid mellom Anna Gustavsen og Mariann Grønnerud, som begge er av romanifolket/taterne, og professor i lingvistikk Rolf Theil. Boken forteller om livet som tater.

Alle tekstene fra heftet er oversatt fra bokmål/nynorsk til romanispråket. Romanispråket er ikke et skriftspråk i dag, så det er gjort et stort innsamlingsarbeid for å få en fullstendig tekst på språket.

Håpet er at boka kan bidra til å løfte romanispråket både innad i egen kultur, og som et skritt i retning av et fullverdig skriftspråk.

Vandriane rakkrar bygger på heftet Taterne forteller som kom ut i 2006. Disse historiene ble samlet inn av Anne Mari Larssen, førstelektor ved Dronning Mauds Minne, i samarbeid med Anna Gustavsen i et felles prosjekt sammen med Taternes landsforening.

Boken vil bli lansert på Glomdalsmuseet i Elverum torsdag 12. februar klokken 14.

Les mer om boken her.