Tildelingsrunde utlyst fra RT-fondet

Den første av to tildelingsrunder fra Romanifolket/taternes kulturfond er lyst ut, med søknadsfrist 20. april 2013. Det er avsatt inntil 1 million kroner til utdeling i år, hvorav halvparten utlyses i første runde. Styret kan bestemme at særlige prioriteringer skal gjelde for de enkelte tildelingsrundene. For tiden gjelder følgende prioriteringer og presiseringer:

Organisasjonssekretær søkes til RT-fondet

Fra hjemmesidene til Romanifolket/taternes kulturfond: Daglig leder i stiftelsen  gikk av med pensjon per 1. februar 2013. Stiftelsen søker nå etter en organisasjonssekretær i 50 % stilling, med tiltredelse så snart som mulig. Det kan bli aktuelt med en utvidelse av stillingsprosenten. Stiftelsen har sitt kontor i Oslo. Fullstendig utlysningstekst finner du nedenfor. Organisasjonssekretæren vil… Continue reading Organisasjonssekretær søkes til RT-fondet

Departementsstöd till etapp II

Reisendekartet får norska regeringspengar för etapp II av Resandekartan. Detta genom ett projektstöd om 60 000 kronor till förprojeketet. Totalt har Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet idag fördelat 810 000 kronor till projekt som gynnar de nationala minoriteterna. I ett pressmeddelande säger statsråd for nasjonale minoriteter, Rigmor Aasrud: De nasjonale minoritenes kultur er en del av Norges kulturmangfold. Prosjektene er… Continue reading Departementsstöd till etapp II

Tilldelningar från RT-fondet

Østfoldmuseene/Halden historiske samlinger hör till dem som tilldelas stöd från Romanifolket/taternes kulturfond. Stödet kommer att gå till det förprojekt som enligt planen startar kommande sommar för att planera och organisera ett nytt projekt som lyfter fram romanifolket/taternas kultur och kulturminnen i den norsksvenska gränsregionen. Vi har tidigare berättat om detta arbete och är mycket glada… Continue reading Tilldelningar från RT-fondet

Interregkonferens

Under två dagar pågår en gemensam konferens för svensk-norska och svensk-norsk-danska Interregprojekt. I Göteborg möts projektledare, Interregsekretariat, politiker och andra som värnar om ett samarbete över riksgränserna. Den skandinaviska resandekartan är på plats och lär mer inför kommande perioder av Interreg. Under den första dagen hade vi flera mycket givande möten. Dels träffade vi andra projekt… Continue reading Interregkonferens

Interreg gör reklam

Det norska organisationen för vår huvudfinansiär Interreg skickar varje vecka ut ett nyhetsbrev och har en sida med information som är intressant för alla som intresserar sig för det svensknorska gränsområdet. Just nu ligger en artikel om resandekartans kommande seminarium, Familjen i fokus, ute på deras hemsida. Man berättar också om den kommande utställningsinvigningen i… Continue reading Interreg gör reklam

Grunnstøtte til nasjonale minoriteter

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet har fördelat årets grunnstötte till nationella minoriteter. I år är det fyra organisationer för taterne/romanifolket som får ta emot stöd. Landsorganisasjonen for Romanifolket, Taternes Landsforening, Romanifolkets kystkultur och Romanifolkets riksforbund. För Romanifolkets riksforbund är det första gången de har kommit upp på listan över organisationer som är berättigade stöd.

Taterne/romanifolket (minst) 500 år i Skandinavia

Nästa år kan vi fira att resandefolket funnits i Skandinavien i minst 500 år. I september 1512 skrevs officiella handlingar i Stockholm om ett folk som kallas “tatra” och “tatare” som ankommit till staden. Troligen fanns resandefolket i Skandinavien redan tidigare, det finns skrifter som tyder på det, men detta är ett säkert tecken på… Continue reading Taterne/romanifolket (minst) 500 år i Skandinavia

“Kjempefin og ryddig”

På försommaren gjorde Den skandinaviska resandekartan sin första redovisning till Interreg Sverige-Norge Ett gränslöst samarbete. Det var en del jobb för att beskriva vad vi gjort under hela elva av de 36 månader Interregprojektet pågår. Arbetet var uppdelat så att våra ekonomiansvariga hos Östfoldmuseene och Bohusläns museum sammanställde den ekonomiska rapporten och jag som projektledare… Continue reading “Kjempefin og ryddig”

Kontaktskapande

Som en del av Interreg Sverige Norge Ett Gränslöst samarbete var Den skandinaviska resandekartan förra veckan kallade till konferens i Göteborg under två dagar. Detta gav oss en del nya kontakter och idéer, precis som avsikten var. Under den första dagen hade vi “speed dating” med andra projekt och organisationer inom Interreg. Vi hade bland… Continue reading Kontaktskapande