Utvärdering av samarbete

Torsdagen 11 september träffades representanter från de nationella minoriteterna resandefolket, romer, samer och sverigefinnar, museer och andra kulturinstitutioner på Förvaltningshögskolan i Göteborg för att diskutera delaktighet och samarbeten. Bakgrunden var den utvärdering av Bohusläns museums verksamhet med och om resandefolket mellan 2004-2013, som genomförts under våren. Syftet med utvärderingen var att utifrån internationell metodik genomföra… Continue reading Utvärdering av samarbete

Published
Categorized as Forskning

Utvalget søker fortellinger

Det norske Tater-/romaniutvalgets søker fortellinger fra dem som er av reisendes slekt/tater/romanifolket. Utvalget ønsker å gjøre intervjuer under høsten 2014. Utvalget har ansatt forskere til å se nærmere på hvordan tatere/romanifolk har det i Norge i dag. En viktig del av det er å høre på tatere/romanifolk sine egne erfaringer og opplevelser, blant annet fra møter… Continue reading Utvalget søker fortellinger

Lingvister snakker romani

Den ellevte konferansen for lingvistikken ovenfor romani blir i Oslo 15-17. September. Senter for flerspråklighet ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, ordner konferansen. I programmet finnes foredrag om språket romani utover i verden. Det foredrag som mest handler om den skandinaviske romanin høres ut å bli et som heter Historical perceptions of Norwegian Romani.… Continue reading Lingvister snakker romani

Published
Categorized as Forskning

Resandekartan i österled

I ett myller av föreläsningar under det 28:e Nordiska Historikermötet i Joensuu i östligaste Finland förra veckan fanns Resandekartan med på programmet. I ett särskilt tema, med namnet Romer och resande som nordiska gränsöverskridare, gavs intressanta presentationer om resande i Norden, liksom en skildring av Resandekartan. Temat för konferensen var Övergångar – gränser och möten i… Continue reading Resandekartan i österled

Published
Categorized as Forskning

Historikermöte med resandeinslag

I morgon, torsdag 14 augusti, öppnar Det 28. Nordiska Historikermötet i Joensuu i östra Karelen i allra östligaste Finland. “Övergångar – gränser och möten i nordiska rum” är temat i denna gränsstad och då passar också en session särskilt om romer och resande bra. På fredag kan alla deltagare höra och diskutera bland annat Resandekartan. En session… Continue reading Historikermöte med resandeinslag

Published
Categorized as Forskning

Socialstyrelsen granskas i bok

Socialstyrelsens och tidigare Medicinalstyrelsens behandling av romer och resande under 1900-talet granskas i nya boken Antiziganism i statlig tjänst. Socialstyrelsens behandling av romer och resande under 1900-talet. Boken släpptes tidigare i veckan. Simon Wallengren, som är av resandefolket, romska Kati Dimiter-Taikon, statsvetaren Niklas Westin och professor emeritus Charles Westin har skrivit boken. Alla de fyra författarna… Continue reading Socialstyrelsen granskas i bok

Published
Categorized as Forskning

Samtal och grävning i Krämarstan

I torsdags inleddes vårens arkeologiska utgrävningar vid Krämarstan på Myra i Finnerödja i Örebro län. Resande, hembygdsfolk, Örebro läns museum och länsstyrelsen arbetar tillsammans för att få veta mer om detta område som uppstod som resandeboplats några år efter 1900 och användes något 20-tal år. Huvudfinansiär är länsstyrelsen i Örebro län. Förutom i Krämarstan har… Continue reading Samtal och grävning i Krämarstan

Universitetskurs om romer och resande

I sommar ges det möjlighet att vid Helsingfors universitet läsa en universitetskurs om resande och romer i Europa. Kursens namn är Roma and travellers: Mobility, persecution and memory. Kursen har ett europeiskt fokus och kretsar kring minoriteter, migration och minnen. Kursen hålls vid Helsingfors universitet och inkluderar förutom föreläsningar och elevarbeten exkursioner i Finland samt… Continue reading Universitetskurs om romer och resande

Published
Categorized as Forskning

“Resandes beskrivning närmare”

På 300 sidor redovisas en del av den svenska offentlighetens behandling av romer och resande under 1900-talet. Den mörka och okända historien Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet berättar om behandlingen av den nationella minoritetsgruppen romer. – Vitboken visar att romer och resandes egen beskrivning av sin verklighet ligger mycker närmare verkligheten och sanningen än… Continue reading “Resandes beskrivning närmare”

Published
Categorized as Forskning

Er forsoning mulig?

“Når vi nå feirer Grunnlovens 200 år, er det spesielt viktig å rette søkelyset også mot de mørkere sidene av norsk historie. Et oppgjør med fortidens politikk overfor taterne/romanifolket er viktig for at vi skal kunne gå videre som samfunn.” Sånn avslutter Knut Vollebæk, leder av det offentlige tater-romaniutvalget, en kronikk i Aftenposten. I tektsen forteller… Continue reading Er forsoning mulig?

Published
Categorized as Forskning