Mere minoritet i skolevesenet

Det pågår et arbeid før å få kunnskapen om de nasjonale minoritetene bedre inn i det norske skolesystemet. Selv om undervisning  om de nasjonale minoritetene pålagt er er kunnskapen om gruppene i skolevesenet svært begrenset. Tidligere denne uken ble norske museer og arkiv som arbeider med nasjonale minoriteter invitert av Utdanningsdirektoratet, Kulturrådet og Nasjonalt senter… Continue reading Mere minoritet i skolevesenet

Published
Categorized as Forskning

Vitbok bör följas av sanningskommission

Vi följer den svenska utvecklingen noga. Presentationen av regeringens vitbok senare i vår kan vara ett gyllene tillfälle att lansera idén om en sanningskommission rörande den svenska statens förhållande till romerna. Så sa Knut Vollebæk, tidigare norsk utrikesminister och nu ordförande i granskingsutvalget angående den norska statens historiska behandling av romanifolket/taterne, i anslutning till att nätverket… Continue reading Vitbok bör följas av sanningskommission

Published
Categorized as Forskning

Historiska museet på besök

Bohusläns museums arbete med att tillsammans med resandefolket göra arkeologiska undersökningar vid Snarsmon var ett pionjärarbete. När nu Historiska museet i Stockholm och Mångkulturellt centrum i Botkyrka startat planläggningen inför att undersöka några av 1900-talets lägerplatser som använts av svenska romer har projektgruppen inte bara med hjälp av romer besökt upp några av platserna. Förra… Continue reading Historiska museet på besök

Published
Categorized as Forskning

Föredrag från konferens

Efter konferensen Antiziganism – What’s in a Word? i Uppsala för ett par veckor sedan finns ett stort material att ta del av på Internet. Papers, föredragsmanus, från de föredrag som hölls under de olika seminarier som hölls under tre dagar finns för nedladdning här. Det går också att se en film från huvudföredragshållaren, Ian Hancocks föredrag.… Continue reading Föredrag från konferens

Published
Categorized as Forskning