Lära av vanvårdsutredningen

Måndag den 29 april föreläser Göran Johansson, tidigare utredare i Vanvårdsutredningen på Bohusläns museum i Uddevalla. Göran Johansson berättar i sin föreläsning om erfarenheterna från Vanvårdsutredningen och diskuterar hur man kan höja säkerheten för barn i samhällsvården. Inbjudan till föreläsningen finns att läsa här. Många barn av resandefolket har av myndigheterna placerats i barn och fosterhem… Continue reading Lära av vanvårdsutredningen

Intressant i “Tobias”

Inte mindre än fem intressanta artiklar om romanifolket/taterne finns att läsa i just utkomna upplagan av Tobias, Oslo byarkivs tidskrift som från och med detta nummer – Tobias 2012 – har tagit formen av en årsbok. Temat för numret är Fattigdom och minoriteter i arkivene. Artiklarna är författade av Anne Minken, Aina Basso, Johanne Bergkvist och… Continue reading Intressant i “Tobias”

Ursprung bekräftat

Genom DNA-studier av medlemmar från olika romska grupper i Europa har ett antal forskare från flera nationer visat att romernas ursprung är norra delarna av nuvarande Indien. Detta bekräftar den vedertagna utsprungsteorin, som bland annat tidigare forskning kring språken romani och romanes har visat. Genom DNA-analyserna kan också det tidigare frågetecknet om när folket lämnade Indien… Continue reading Ursprung bekräftat

Problem för granskingsutvalget

Det har blivit problem för det granskingsutvalg som norska staten tillsatt för att utreda de övergrepp som romanifolket/taterne har utsatts för. Nyligen valde två av de professorer som ingått i utvalget valt att avsäga sig sina uppdrag. Sedan har också ordföranden, Asbjørn Eide, avgått från sin post. Enligt ABC Nyheter är det intern oenighet och… Continue reading Problem för granskingsutvalget

Informasjons- og dialogmøte

Alle interesserte er invitert  til et informasjons- og dialogmøte om det pågående arbeidet til utvalget som undersøker statens politikk overfor romanifolket/taterne. Møtet vil finne sted i Jømnavang lokal, 2416 Jømna ca. 15 km sør for Elverum, torsdag 8. november 2012, fra kl. 17.00-20.00.

Utvalgsmøte i Stavanger

Utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne avholder informasjons- og dialogmøte ved Kulturbanken Domkirkeplassen 3 i Stavanger onsdag 17. oktober kl. 15.00-20.00. I invitasjonen sies: “Vi vil gjerne invitere alle interesserte til et informasjons- og dialogmøte om det pågående arbeidet til utvalget som undersøker statens politikk overfor romanifolket/taterne. Møtet vil finne sted i Kulturbanken i Stavanger, Domkirkeplassen… Continue reading Utvalgsmøte i Stavanger

Vägarnas folk

Vid Göteborgsregionens Släktforskares ordinarie höstmöte den 8 oktober kommer fil dr i etnologi Ann Lindholm att föreläsa under rubriken Resandefolket i Västsverige. Doktorsavhandlingen Vägarnas folk De resande och deras livsvärld från 1995 är en grund till föreläsningen. Mötet inleds med släktforskaföreningens ordinarie verksamhet i form av val av fuktionärer och liknande. På föreningens hemsida informerar man om… Continue reading Vägarnas folk

Published
Categorized as Forskning

Grattis

Die Sancti Michaelis archangeli komme the tatra hith til byn, huilke som sades wara aff Klene Egiffti land. The hade deris hustrur och barn met them, och somlige hade spenebarn. … Deres hoffuitsman het her Anthonius, en grefue met sine greffwynne. Så står det att läsa i Stockholms Stads Tänkebok den 29 september 1512. Detta… Continue reading Grattis

Uppsats om och av resande

Med en levnadsbeskrivning av en man från resandefolket förmedlar Britt-Inger Lundqvist i sin D-uppsats i etnologi ett exempel om hur det var att växa upp och leva som resande i Sverige på 1900-talet och in på 200-talet. Liv med motgångar En resandepojks berättelse är en akademisk examensuppsats och Britt-Inger Lundqvists andra uppsats där hon skildrar sitt eget folks, resandefolket, kultur… Continue reading Uppsats om och av resande