Spännande kurs

Med start i höst ger Institutt for arkeologi, konservering og historie vid Oslo Universitet inom kursen Eldre norsk historie undervisning i ämnet kursen Taterne (romanifolket/reisende) i Norden 1500-1850. Denna premiärkurs startar i slutet av denna månad och huvudansvarig är Anne Minken som i våras disputerade på sin avhandling Tatere i Norden för 1850. Kursplanen ser… Continue reading Spännande kurs

Avhandling på nätet

Vi har tidigare berättat om Anne Minkens disputation och de fina omdömen hon fått för sin avhandling Tatere i Norden för 1850. Socio-ökonomiske og etniske fortolkningsmodeller. Nu ligger avhandlingen ute på nätet på Universitetet i Tromsøs forskningsformedlingssida Munin. Där är det är möjligt att tanka ner den från denna adress. Denna service att finna doktorsavhandlingar… Continue reading Avhandling på nätet

Banbrytande forskning

Den kommission som förra veckan bedömde Anne Minkens doktorsavhandling Tatere i Norden för 1850. Socio-ökonomiske og etniske fortolkningsmodeller uttalade sig i sina omdömen mycket uppskattande om det arbete som gjorts. I en artikel på Universitetet i Tromsös hemsida framgår att kommisionen ansåg att Anne Minkens arbete bryter ny mark i taterforskningen. Arbetet blir extra aktuellt… Continue reading Banbrytande forskning

Prøveforelesning og disputas for Anne Minken

Forskeren Anne Minken har avsluttet sin forsking over taterne i eldre tid. Hon holder prøveforelesning for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning historie nestkommende onsdag 25. mai 2011 i seminarrom 205, 2. etg. i Georg Morgenstiernes hus, Blindernveien 31, Universitetet i Oslo, klokken 16.15. Emnet er Vilkårene for opprettholdelse av taterne som etnisk gruppe, særlig… Continue reading Prøveforelesning og disputas for Anne Minken

Påminnelse!

Kommande helg är full av arrangemang. På lördag 7 maj är det inte bara minnesmarkering vid Ris kirke i Oslo som lockar den som är intresserad av resandefolkets historia. Det är också den dag då Svenska historikermötet 2011 avslutas i Göteborg. Som vi tidigare berättat innehåller lördagen vid Göteborgs universitet en session som berör resandekulturen.… Continue reading Påminnelse!

Historikermöte med lite resandeforskning

I maj är det dags för Det svenska historikermötet 2011. Det arrangeras av Göteborgs universitet. Avsikten med mötet är presentera och diskutera pågående forskning vid svenska kultur- och utbildningsinstitutioner. Temat är Historia i Sverige – fångad i nationen? I detta finns också plats för forskning om resandefolket/romanifolket/taterne. I det preliminära programmet framgår att en session… Continue reading Historikermöte med lite resandeforskning

Kaaleromernas historia i Finland

I Finland har ett stort projekt inletts för att skriva kaaleromernas historia. Namnet på arbetet är Kaaleromernas historia i Finland. Planen är att resultatet av studien ska presenteras i en bok 2013. Man planerar ett verk på 400 sidor. I forskningen är det inte alltid självklart att den arbetet närmast berör ska ha möjlighet att… Continue reading Kaaleromernas historia i Finland

RORHIN öppnar för medlemskap

Det nordiska forskarnätverket RORHIN, Romers och resandes historia i Norden, som nyligen hade sin första sammankomst i Uppsala har nu gått vidare i sitt arbete. Nu öppnar man för medlemskap i nätverket. För att få bli medlem i RORHIN måste man uppfylla en rad kriterier. Dem finner man på nätverkets hemsida. Valentincentrum under Uppsala universitet… Continue reading RORHIN öppnar för medlemskap

Finska romer och resande i avhandling

Den finske historikern och forskaren Miika Tervonen disputerade i december förra året med sin avhandling vid Helsingfors universitet. Avhandlingen som är skriven på engelska heter “Gypsies”, “travellers” and “peasants” : a study on ethnic boundary drawing in Finland and Sweden, c.1860-1925. I studien tar han upp de svenska resande, kallade tattare i äldre tid, och… Continue reading Finska romer och resande i avhandling