Rapport om romska utgrävningar

Under 2015 OCH 2016 genomfördes en arkeologisk undersökning av en tidigare svensk-romsk lägerplats i Skarpnäck i södra Stockholm. Nu har Statens Historiska museer kommit med en rapport från detta arbete. Syftet med den arkeologiska undersökningen har varit att fördjupa kunskapen om Skarpnäcklägret och att synliggöra platsen och dess historia. Detta är ett arbete som inspirerats av… Continue reading Rapport om romska utgrävningar

Känsligt om känsligt

Boken "Känsliga och svåra teman vid samtidsdoukmentationer - erfarenheter, etik och metod" ger exempel på förmedling av resandefolkets kultur och historia.

Resandefolket och satsningar på att uppmärksamma resandefolkets kulturarv får mycket utrymme i en nyutkommen antologi. En av undertitlarna i boken är Att inkludera eller exkludera, vems röst får plats på historiens arenor? I boken berättas det om samlingarna vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg som under första halvan av 1900-talet samlade in många folkminnesberättelser… Continue reading Känsligt om känsligt

Dinglarens väg digitalt

Boken Dinglarens väg – Vorsnos drom med underrubriken De ofrivilligt sidosatta finns nu för fri digital nedladdning. Boken består av texter skrivna av resande från olika delar av Sverige. Redaktörer var Ann Hellman och Britt-Inger Lundqvist Hedström. I boken berättar resande sina egna historier. Ladda ner boken från Institutet för språk och folkminnens sida. Där kan du… Continue reading Dinglarens väg digitalt

Prestigefyllt pris till resande

Thom Lundberg har fått prestigefyllda Borås Tidnings debutantpris för sin roman "För vad sorg och smärta. Foto från Borås Tidnings webbsändning

Thom Lundberg har tilldelats Borås Tidnings prestigefyllda debutantpris för sin bok För vad sorg och smärta om en resandefamilj i efterkrigstidens Sverige. I boken skildrar författaren resandefolket utifrån sin egen resandesläkts berättelser och andras berättelser om resande i Sverige och Norge. Platser som Resandekartan berättar om förekommer även i denna roman. Läs om pristagaren och… Continue reading Prestigefyllt pris till resande

1700-talsskildringar av resande i tryck

1700-talets forskare skrev sina avhandlingar på latin. 1730 gavs Samuel P. Björkmans avhandling Dessa synnerligen otacksamma främlingar ut i Uppsala. Den beskrev resandefolket utifrån omgivningens perspektiv. Nu har avhandlingen, tillsammans med en avhandling från 1791 i samma ämne av Lars G. Rabenius, översatts från latinet av docenten i latin Johnny Strand och givits ut på… Continue reading 1700-talsskildringar av resande i tryck

Nye relasjoner

“Latjo drom” – den gode reisen?” heter en artikel om Glomdalsmuseets formidling av romanifolkets/taterens kultur og historie som nå er publisert i den helt nye boken Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn. Artikkelen er skrevet av Mari Østhaug Møystad. I boka finner man syv artikler som både oppsummerer status quo i Norge i dag og gir… Continue reading Nye relasjoner

Resandeberättelser på bokmässan

På Bokmässan i Göteborg blir det torsdag 22 september försläpp av boken Den ohörda historien – Romska och resandeberättelser i väst. Boken är skriven av resande och romer i västsverige som berättar sin historia. I försläppet läser författarna upp urdrag ur boken från Litteraturscenen i A-hallen klockan 14:45-15:00. Författarcentrum Väst har stått bakom arbetet med antologin. Boken… Continue reading Resandeberättelser på bokmässan

Bok beskriver “lösdriveri” på 1800-talet

Den svenska lösdriverilagstiftningen drabbade på 1800-talet resandefolket hårt. Samhället ville ha kontroll på sina medborgare och krävde att alla skulle omfattas av det så kallade tjänstetvånget, det vill säga ha ett arbete på årsbasis. Den som inte hade det kunde dömas till straffarbete eller sättas i häkte. Detta var något som påverkade resandefolket mycket. I nyutkomna doktorsavhandlingen Vårt fredliga samhälle. ”Lösdriveri”… Continue reading Bok beskriver “lösdriveri” på 1800-talet

Barnböcker på romani

Tre böcker med berättelser hämtade från barn inom den nationella minoriteten romer har nu översatts till de fem romanidialekter som är vanligast i Sverige, däribland resanderomani. Författaren Marin Salto har intervjuat romska barn, som berättade om spännande händelser ut deras egen vardag. Berättelserna blev tre böcker tillsammans med ilustratören Marcus Gunnar Pettersson. Information om böckerna finns… Continue reading Barnböcker på romani

Uppmärksammad roman av resande

Severina, Amandus med sönerna Olof och Valentin Klosterman är i fokus i den nyutgivna romanen För vad sorg och smärta av Thom Lundberg som genom denna bok skriver om det han växte upp med men blev strängt tillsagd att han aldrig fick berätta. I ett skede i sitt liv kom han fram till att han måste berätta historien… Continue reading Uppmärksammad roman av resande