Bokpresentation lockade

Presentationen av boken Dinglarens väg – Vorsnos drom. De ofrivilligt åsidosatta lockade ett 20-tal intresserade åhörare till Bohusläns museum vid lunchtid den 18 november. Ann Hellman, den ena av de två redaktörerna för boken, inledde med att berätta om tankarna bakom boken, hur arbete gått till, hur många och vilka som deltagit med sina berättelser.… Continue reading Bokpresentation lockade

Skolversion av vitbok skickas ut

Med ”Antiziganismen i Sverige – om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag” ligger en populariserad version av vitboken ”Den mörka och okända historien” nu färdig. I dagarna skickas boken tillsammans med en lärarhandledning ut till lärare i Sverige. Det är högstadielärare i de samhällsorienterade ämnena som nu får boken för att kunna sprida kunskap om… Continue reading Skolversion av vitbok skickas ut

Resandes berättelser ges ut

Boken Dinglarens väg – Vorsnos drom med undertiteln De ofrivilligt åsidosatta innehåller texter och bilder från över 20 personer från resandefolket och ges inom kort ut. Redaktörer är Ann Hellman och Britt-Inger Lundqvist Hedström och boken ges ut i samarbete med Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. I boken berättar medarbetarna utifrån sina egna liv om erfarenheter och tankar om livet… Continue reading Resandes berättelser ges ut

Barn-tv på svensk romani

Filmer om björnen Pino finns nu på svensk romani. På utbildningsradions hemsida finns 18 program som berättar om där Pino i sin dagbok berättar om sitt liv. Pinos dagar fylls av äventyr tillsammans med vänner som Pinolina, Pingvinen och katten. De animerade filmerna bygger på böckerna om Pino som är skrivna Agneta Norelid, Eva Pil och Kenneth Andersson Översättningen… Continue reading Barn-tv på svensk romani

Stort verk om romer och resande nu på svenska

“Tattari” sa man på 1940-talet i Finland om några av dem som var lite annorlunda än den ljusa majoritetsbefolkningen. Kahle-romer eller finska zigenare talas det om i Sverige. De finska romerna kom till Finland, den östra rikshalvan av dåvarande stormakten Sverige, under 1500-talet. Hela tiden sedan dess har kontakterna mellan “tattari” och resandefolket i Sverige och Norge… Continue reading Stort verk om romer och resande nu på svenska

Skrivekonkurranse om nasjonale minoriteter

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, inviterer elever på 5.-7. trinn til å skrive et blogginnlegg om noen av de fem nasjonale minoritetene.Vinnerbidraget publiseres på den nettressurs om minoritetene som NAFO har laget. Innlegget skal ta utgangspunkt i de nasjonale minoritetene, med enten et historisk perspektiv eller et samtidsperspektiv. Viktige temaer i konkurransen er fordommer og… Continue reading Skrivekonkurranse om nasjonale minoriteter

Resandefolket och teatern

På anrika Stora Teatern i Göteborg ställs resandefolket på scenen tisdagen den 28 april. Det är med anledning om boken Eisfeldt – en surrealistisk familj, som den artistiska delen av resandefolkets värld uppmärksammas. Två av bokens författare, Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt och Richard Magito Brun, berättar om resultaten av sina efterforskningar. Programmet delas upp i olika… Continue reading Resandefolket och teatern

Eisfeldt – bokpresentation och akrobatik

Berättelsen om Eisfeldt – en surrealistisk familj är en spännande historia om akrobat- och lindansartrupper med starka band till resandefamiljer i Norden och Europa. Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt och Richard Magito Brun kommer till Bohusläns museum den 26 april för att berätta den spännande historien om familjen Eisfeldt och hur resandefolket arbetat inom cirkusbranschen över stora delar av Europa.… Continue reading Eisfeldt – bokpresentation och akrobatik

Ny avhandling om “tattarfrågan”

Doktorsavhandlingen “Exkludering, assimilering eller utrotning? “Tattarfrågan” i svensk politik 1880-1955″ av Martin Ericsson är nu färdig. Avhandlingen är gjord vid Historiska institutionen vid Lunds universitet. Den undersöker hur “tattarfrågan” skapades och vad den ledde till. I sammanfattningen om avhandlingen skrivs bland annat detta: Hösten 1943 genomförde Socialstyrelsen rasbiologiska mätningar av mer än hundra svenskar som… Continue reading Ny avhandling om “tattarfrågan”

Published
Categorized as Litteratur