Snarsmonboken som talbok

För den som inte kan eller vill läsa finns boken Snarsmon – resandebyn där vägar möts från 2008 tillgänglig som talbok. Det är MTM, Myndigheten för tillgängliga medier som ligger bakom hemsidan Legimus där det går att ladda ner denna bok tillsamamns med många andra böcker. Boken om Snarsmon är ännu så länge tillgänglig i… Continue reading Snarsmonboken som talbok

Published
Categorized as Litteratur

1 föremål ur historien

  Boken 101 föremål ur Sveriges historia berättar om föremål ur den svenska historien. Bland alla dessa föremål finns ett som berättar om resandefolkets historia i form av “försvenskningspolitik” och drömmen om det moderna samhället. De 101 föremålen har samlats i en bok med samma namn som i dagarna givits ut av historikerna Dick Harrison och… Continue reading 1 föremål ur historien

Published
Categorized as Litteratur

Rapporter utgivna

Som en följd av den avslöjade nutida registreringen av den etniska minoriteten romer har den svenska regeringen beslutat att släppa ett av kapitlen i den kommande vitboken över statens behandling av Sveriges resande och romer i förtid. säger – Vår historia om romer är ännu mörkare än vad jag tidigare trodde. I samband med arbetet… Continue reading Rapporter utgivna

Published
Categorized as Litteratur

Soldatforskning

Det har varit vanligt bland män i resandefamiljer att försörja sig som militärer. En ny bok lär ut hur man kan finna uppgifter om äldre släktingar som var verksamma i militären. Boken Soldatforska är en handbok med praktiska tips om forskning efter just soldatöden. Den ger tips om officiella källor till kunskap och hur man… Continue reading Soldatforskning

Published
Categorized as Litteratur

Nya läromedel tas fram

Den svenska regeringen har givit Skolverket i uppdrag att ta fram och sprida ett kompletterande läromedel för grundskolan om romsk kultur, språk, religion och historia. Det ingår i läroplanen för grundskolan att alla elever ska få undervisning om de nationalla minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Särskilt materialet om romerna har varit mycket dåligt utvecklat. Mer om… Continue reading Nya läromedel tas fram

Published
Categorized as Litteratur

Att störa homogenitet

Det är lätt att tro att Sverige är homogent men det stämmer ju inte. I antologin Att störa homogenitet som kom ut förra veckan exempifierar ett knappt 20-tal skribenter det “icke homogena”. I boken ingår artikeln Att störa det homogena av födsel och ohejdad vana, av Britt-Inger Lundqvist som är resande och här skriver om… Continue reading Att störa homogenitet

Published
Categorized as Litteratur