Till Amerika

När vi arbetade med resandeboplatsen Snarsmon (sök på Snarsmon) ägnade vi många tankar och fick många frågor kring var de människor som bodde i byn vid gränsen tog vägen. Våra slutsatser har varit att en del flyttade till Norge, några till Göteborgsområdet samt att en del gjorde som så många andra i dessa trakter i… Continue reading Till Amerika

NRK Östfold rapporterar

Lokalradion NRK Östfold har plockat upp att Den skandinaviske resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet beviljats medel från Interreg Sverige-Norge Et grenselöst samarbeid. Under några månader kommer sändningen ligga på radions hemsida där det bara är att lyssna till det. Tyvärr kan vi konstatera att reportern och programpresentatören blandar ihop taterne/romanifolket med romfolket. Glädjande är dock att fylkesordförer… Continue reading NRK Östfold rapporterar

Utställningar

I museivärlden gillar vi ju utställningar. I samband med nätverksträff och temadag öppnades två utställningar i Dals-Eds bibliotek. Både kommer att finnas på plats i några veckor. Passa på att besöka dem. “Jag har resande i mitt hjärta” har producerats av avdelningen Utställningen kommer, som ingår i samma organisation som Bohusläns museum, nämligen Västarvet. Vi… Continue reading Utställningar

Nätverksträff

Title: Nätverksträff Location: Hotell Carl XII samt Kyrkans hus och Biblioteket, Ed, Sverige Description: Resandekultur i lokalt och skandinaviskt perspektiv – tema kulturminnen. Föredrag, exkursioner, utställningar. Vi försöker lägga grunden till ett skandinaviskt nätverk. Arrangörer Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum med stöd från bla RT-fondet och Letterstedtska föreningen. Start Date: 2010-10-29 Start Time: 13:00… Continue reading Nätverksträff

Programmet är klart

Nu är programmet för nätverksträffen “Resandekultur i lokalt och Skandinaviskt perspektiv” i Ed i Sverige den 29-30 oktober i princip klart. Denna gång väljer vi att ha resandefolkets kulturminnen som tema. Det blir föredrag om inventeringar av platser med anknytning till resande i både Sverige och Norge. Författaren Bo Hazell berättar om ett kapitel i… Continue reading Programmet är klart

Exkursion

Det gäller att passa på när man ändå är på plats tyckte Anna och Holger Gustavsen från Taternes landsforening. De tog turen från Halden till svenska gränsen. Vid Vassbotten möttes vi för att under några timmar göra en trevlig och solig exkursion till resandeboplatsen Snarsmon. Vi som arbetat med Snarsmon har berättat mycket om platsen… Continue reading Exkursion