Skojareberget sökbart

Nu finns Skojareberget utanför Ed i Dals-Eds kommun i Dalsland även med i FMIS som är den nationella förteckningen över fornlämningar och andra viktiga kulturlämningar. Sök via ”Fornsök” på Riksantikvarieämbetes hemsida eller gå direkt via den här länken och skriv Rölanda 163, Rölanda 164, Rölanda 165 eller Rölanda 166 i fältet ”Raä-nummer” och tryck därefter på… Continue reading Skojareberget sökbart

Plats för romer och resande

I forskningsrapporten Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl Om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet ges många inblickar i hur den svenska kulturarvssektorn arbetar, eller kanske snarare i vilken utsträckning den inte arbetar, med det kulturarv som berättar om resandefolket och andra grupper inom den nationella minoriteten romer. Av dem som arbetar med detta… Continue reading Plats för romer och resande

Konstruktiva kommentarer

Arbetet med att finna vägar att fortsätta utveckla Resandekartan fortsätter. Några medfinansiärer är med oss men vi hoppas på fler. En viktig partner att samarbeta med är EU:s gemenskapsinitiativ Interreg Sverige-Norge, som stöttat hela processen fram till idag. Förra veckan hölls en projektpresentation inför de tjänstemän som sedan lotsar fram tänkbara projekt till politiska beslut.… Continue reading Konstruktiva kommentarer

Stor glede over støtte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin avdeling for urfolk og minoriteter har innvilget økonomisk støtte for en fortsatt utvidelse av Resiendekartet. Middlene kommer fra tilskudsordningen for nasjonale minoriteter. Dette året finnes det i alt 6,9 millioner kroner til denne tilskudsordningen. Se alle støttemottakere her. Sammen med tidligere innvilget støtte fra Romanifolket/taternes kulturfond finnes nå en god grund… Continue reading Stor glede over støtte

Nyttig informasjon for fortsettelse

Det er forsinket men nå ser det ut til å bli en mer tydelig med tidsrammene for Interreg-programmet for Sverige-Norge. Dette programmet har vært til god hjelp i utviklingen av Reisendekartet og vi håper at vi vil bli med i virksomheten videre fremover. Nå ønsker vi å få videreutvikle fortellingen ovenfor romanifolket/taterne i grensestrøkene mellom… Continue reading Nyttig informasjon for fortsettelse

Gode innspill fra fylkeskommune

  Hedmark fylkeskommune ble en god partner i samtale om romanifolket/taternes kulturminner når Glomdalsmuseet, ved konservator Mari Østhaug Møystad och prosjektmedarbeider Mariann Grønnerud, og Bodil Andersson, Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger, igår ble tatt imot på fylkeshuset i Hamar. Fylkeskonservator Elisabeth Seip og rådgiver Mostafa Pourbayat, ved avdeling for Kultur, bibliotek og kompetanse, var dem som møtte… Continue reading Gode innspill fra fylkeskommune

Sommartider!

Sommaren är här med stor kraft. Ta vara på den. Se dig om i världen. Gör ett besök vid någon av de platser vi berättar om på Resandekartan. Ta del av några av alla de böcker av och om resandefolket som kommit ut det senaste året. Det finns mycket spännande att läsa och lära eller… Continue reading Sommartider!