Ny plass: Tillekor

Nå finnes plassen Tillekor i Tistedalen øst for Halden på Reisendekartet. Vi fortalte noe om denne plassen for kort tid siden når vi hadde besøkt den sammen med en journalist fra radioprogrammet NRK Museum. Tillekor viser på mange av de tingen, som er felles for liggesletter. Her fantes vann, grass, og nærheten til kommunikasjoner og… Continue reading Ny plass: Tillekor

Ny plass: Kroksund ferge

Ved Kroksunde i nåvarende Marker kommune i Østfold gikk en ferge over Rødenessjøen. På vestsiden av sjøen fanns en liggeslette for tatere. Fergestedet var dessuten en god plass for handel. Vi forteller mer om plassen ved Kroksund ferge på Reisendekartet. På siden finnes dessuten arkivbilder fra fergen. Disse bildene har blitt lånt til Reisendekartet av Østfold… Continue reading Ny plass: Kroksund ferge

Ny plass: Momarken

Rett nord for Momarken travebane i Mysen i Östfold låg plassen som er sist kommet på Reisendekartet. Vi har kallet den for Momarken leirplass. Denne plassen ble brukt i 1950- og -60-årene. Plassen fungerte godt med mange reiseveier. E 18 går nå like ved siden av plassen. Travbanen synes fra plassen og handelen i Mysen… Continue reading Ny plass: Momarken

Ny plass: Sognshøy

Siste plass i Reisendekartet er liggesletten Sognshøy, like ved kommunegrensen mellom Råde og Rygge kommuner i Østfold. Plassen ved Sognshøy og Eggeroa er lokalt kjent som Tatertomta. Den ble i mange år brukt som leirplass/liggeslette for taterne/romanifolket om sommeren. På denne plassen finnes nå privatboliger. Når den var liggeslette frem til midten av 1950-årene var her… Continue reading Ny plass: Sognshøy

Möte med slutsatser

En kreativ och något utökad styrgrupp för Reisendekartet har hållit sitt avslutande möte. Det blev i vanlig ordning ett kreativt möte med många och bitvis långa diskussioner. Styrgruppen fick en redovisning av läget i projektet och vi följde upp hur den nya Resandekartan har fungerat så här långt. Mycket tid ägnades också åt att försöka… Continue reading Möte med slutsatser

Styrgruppen avslutar

Idag möts Reisendekartets styrgrupp i Halden för sitt avslutande möte. Det känns lite högtidligt men inte sorgligt: vi har ju redan klartecken om att vi kan fortsätta att arbeta vidare tillsammans. Under dagens möte kommer vi att utvärdera de år vi hittills arbetat tillsammans. Vi kommer också inleda planläggningen av etapp 2 för Resandekartan. Efter… Continue reading Styrgruppen avslutar

Inventeringstur

Mitt i allt slutrapporterande av projektet Det skandinaviske reisendekartet la vi in en pausdag för att göra det som Reisendekartet mest av allt går ut på: Att inventera platser som kan berätta om romanifolket/taternes kultur och historia. Vi tog oss utanför vårt kärnområde och begav oss på rundtur i Akershus. Bjørn Godin Nikolaysen, som också… Continue reading Inventeringstur

Ny plass: Mosseskogen

I Mosseskogen i de nordlige delene av Moss by i Østfold låg en liggeslett, som ble benytta av taterne/romanifolket. Plassen ble kallt Tatersletta. Nå ligger her en fotballbane. Gjennom Mosseskogen gikk den så kallede Kongeveien. Nu går Osloveien her. Plassen i Mosseskogen finnes på Reisendekartet.

Extra information

Till platsen Solheimlandet på Reisendekartet har vi just fyllt på med lite ny information under rubriken Historikk. Solheimlandet var en lägerplats vid Ørje i Marker kommune. Platsen ligger mindre än en mil från den svenska gränsen och inom synhåll från E18. Den är med sitt läge och sin utformning ett mycket typiskt exempel på en… Continue reading Extra information

Ny plass: Skammens stein

  Skammens stein vid Ris kirke i Oslo har nu fått en egen plats på Reisendekartet. Detta är en plats som är ett exempel på att vi inte bara berättar om resandefolkets kultur utan också om folkets historia. Det är majoritetsbefolkningens övergrepp genom åren som gör att vi måste berätta om platser som denna. Skammens stein… Continue reading Ny plass: Skammens stein