Sommartider!

Sommaren är här med stor kraft. Ta vara på den. Se dig om i världen. Gör ett besök vid någon av de platser vi berättar om på Resandekartan. Ta del av några av alla de böcker av och om resandefolket som kommit ut det senaste året. Det finns mycket spännande att läsa och lära eller… Continue reading Sommartider!

Støtte fra RT-fondet

I disse dager gledes Reisendekartet ovenfor positive beskjeder fra Romanifolket-taternes kulturfond. I siste tildelingsrunde ble det innvilget støtte til det nye prosjektet Reisendekartet – fortellingen. Prosjektet har 300 000 kroner fordelt over tre år til rådighet fra fondet når det er tid å starte den nye jobben. Arbeidsgruppen og søkeren Østfoldmuseene sender en stor takk… Continue reading Støtte fra RT-fondet

Planering i Finnerödja

Samarbete och utbyte var i fokus när Resandekartan och arbetsgruppen kring Krämarstan på Myra i Finnerödja förra veckan möttes för att tala om framtiden. Uppgiften för dagen var att reda ut hur vi organiserar oss bäst och hur vi bäst sprider kunskapen om resandefolkets kulturminnen. Under mötet fick gruppen som arbetar vid Krämarstan en noggrann… Continue reading Planering i Finnerödja

Ny plats: Tattarebacken i Ellenö

I Ellenö i sydöstra Dalsland fanns en plats dit resandefolket anvisades vid behov för övernattning vid resan genom bygden. Platsen kallades Tattarebacken, precis som många andra lägerplatser som använts för samma ändamål. Tattarebacken i Ellenö är den allra nyaste platsen som publicerats på Resandekartan. På den gamla Tattarebacken ligger idag en privatbostad. Platsen har utsikt… Continue reading Ny plats: Tattarebacken i Ellenö

Besökstips till Skojareberget

Gör en resa i tiden och besök Skojareberget i Dals-Eds kommun i västra Dalsland. Det uppmanar tidningen Dalslänningen sina läsare av årets sommarbilaga. Platsen Skojarberget är sedan 2012 ett besöksmål med en promenadslinga och informationsskyltar. Även Snarsmon på gränsen till Norge i allra nordligaste Bohuslän är ett besöksmål, som man når efter en lite längre… Continue reading Besökstips till Skojareberget

Resandekartan är EU nära dig

Resandekartan är en av de insatser som lyfts upp på den nya hemsidan EU nära dig. På hemsidan berättas om projekt som på ett bra sätt har använt EU-medel så att pengarna kommer till nytta i regionen. Resandekartan presenteras som ett arbete som ska bidra till ökad förståelse och acceptans för resandefolket i majoritetssamhället. I beskrivningen berättas… Continue reading Resandekartan är EU nära dig

Norsk kulturråd støtter Reisendekartet

I siste tildelingsrunde besluttet kulturrådet i Norge om å gi støtte  til Reisendekartet sitt arbeid fremover. Det planlagte arbeidet vil gå over tre år og denne innvilgingen støtter oppstarten det første året. Innvilgingen var på kroner 100 000. Vi gleder oss til at Reisendekartets nye fase med dette er begynt å komme på banen ved… Continue reading Norsk kulturråd støtter Reisendekartet

Administrationen planeras

Ett förslag till hur Resandekartan/Reisendekartet ska administreras framöver är på väg att finna sin form. I veckan möttes Resandekartans tilltänkta framtida projektägare Värmlands Museum och Østfoldmuseene tillsammans med Bohusläns museum för att diskutera olika hur vi får den mest effektiva administrationen av arbetet när resandeföreningar och museer i framtiden arbetar med berättelsen om resandefolkets kulturminnen.… Continue reading Administrationen planeras

Utvecklingsprocessen fortsätter

Kompletteringar i projektplan och ett förslag på organisation av det kommande arbetet. Det blev resultatet av förra veckans arbetsseminarium i Resandekartan som hölls i Halden. Det var många diskussioner under mötet. Efter hand utkristalliserade sig inriktningen för det kommande samarbetet för att utöka Resandekartan/Reisendekartet till det som tills vidare kallas Resandekartan – berättelsen eller Reisendekartet… Continue reading Utvecklingsprocessen fortsätter