Doktorsstipendiat i romani

Institutt for lingvistiske og nordiske studier vid Oslo universitet utlyser en stipendiatsstilling i romani. Syftet är att arbetet ska utmynna i en doktorsexamen och på vägen dit studera norsk romani ur ett jämförande och eller historiskt jämförande perspektiv. Studierna kan göras antingen renodlat lingvistiskt eller att man kombinerar lingvistik och historia, folkloristik, sociologi och eller… Continue reading Doktorsstipendiat i romani

Språkåret 2013

I Norge er det på regjeringshold besluttet at 2013 markeres som språkåret. I 2013 er det 200 år sidan Ivar Aasen vart fødd og 100 år sidan Det Norske Teatret opna. Ivar Aasen var en av de store norske språkforskerne som reiste i store deler av landet og samlet dialektprøver. Ut av dette materialet skapte… Continue reading Språkåret 2013

Romani gör avtryck?

Är det romani som påverkar delar av den svenska ordbildningen? Språkprofessorn Lars-Gunnar Andersson framför i veckans avsnitt av Vetenskapsradion Språket teorin att det på senare år kommit fram ett antal nya ord i svenskan med påverkan från just romani. Diskussionen har sin grund i att den svenska Melodifestivalen på senare tid ofta kallas för mello.… Continue reading Romani gör avtryck?

Published
Categorized as Språk Tagged

Modersmålsinformation

På svenska Skolverkets hemsida finns material om romani samlat. Under rubriken Romani chib – resande finns texter om resandefolket och om språket. Materialet ingår i temat Modersmål och är tänkt att vända sig till skolornas personal för att hjälpa dem att ge sina elever med resandeursprung stöttning. Sidan hänvisar också till de läromedel som kan… Continue reading Modersmålsinformation

Published
Categorized as Språk Tagged

Filmer om språk och historia

I samband med olika arrangemang under hösten har  Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen spelat in filmer som de nu lagt ut på internet. Bland annat en trevlig film där Simon Wallengren i föreningen berättar om sitt möte med språket

Published
Categorized as Språk Tagged

Utredning om språk och kultur

För ett par dagar sedan färdigställdes rapporten Romers kulturella och språkliga rättigheter – vägar mot ett förverkligande av Forum för levande historia och dess utredare Lars Lindgren. Utredningen var beställd av den svenska regeringen. I utredningen har man gått igenom vilka möjligheter romer i Sverige har att utöva sitt språk, sin kultur och ta del… Continue reading Utredning om språk och kultur

Published
Categorized as Språk Tagged

Minoritetsspråk hos Språkrådet

I Sverige är det Språkrådet som har ansvar för att minoritetsspråken tas till vara. Resande romani är inordnat under minoritetsgruppen romani chib och har en egen länk där. På sidan finns text på svenska och romani om språket. Det finns också en liten film om romani chib.

Published
Categorized as Språk Tagged