Långsamt framåt

Det går framåt men det går långsamt. Det är en slutsats som går att dra av årsrapporten för 2012 om nationella minoriteter i Sverige. Stockholms läns landsting och Sametinget har på regeringens uppdrag gjort rapporten.

Rom i Tullinløkka

Fram till den 8 april finns på Tullinløkka i Oslo en tillfällig “romambassad” som ska visa romfolkets kultur och historia. Ambassaden står som ett öppet och pågående kulturarrangemang. För den som är intresserad av romanifolket/taterne/de reisende kan ett språksymposium om romanes ikväll måndag 2 april vara intressant som en jämförelse till den norska och svenska… Continue reading Rom i Tullinløkka

Skärpning

Under våren städade jag upp lite på denna sida. Tyvärr lite för mycket. Av misstag städades länkarna till en rad intressanta insatser som görs när det gäller romanifolket/taternes historia i Norge bort. Nu är detta åtgärdat och under topprubriken Om taterne/romanifolket/de reisende här på hemsidan ligger nu åter länkarna till Glomdalsmuseets Latjo Drom, Haugalandsmuseenes arbete… Continue reading Skärpning

I operans värld

Den norska delen av projektledningen fick i förra veckan möjlighet att gå på opera vid Fredrikstens festning i Halden. Det var spännande för oss som har en del av vår dagliga gärning inom fästningens murar att få se den som kuliss till en stor operaföreställning. Opera Östfold hade i år valt att satsa på en… Continue reading I operans värld

Betydelsen av namn

I vårt arbete med platser diskuterar vi ofta de namn som använts. Det som kallas för Tatersletta av den fastboende majoritetsbefolkningen har sannolikt haft ett helt annat namn bland de taterfamiljer som använde just denna lägerplats. Vi önskar att i vårt arbete kunna finna även dessa namn och föra in dem på kartan. I Tornedalen,… Continue reading Betydelsen av namn

Minn på!

I aften er det sammenkomst om de reisende/taterne i fjellregionen ved Nordösterdalsmuseet i Tynset. Utstillingene vil bli stående hele sommeren. Se mer her. Imorgen onsdag holder Anne Minken prøveforelesning for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap. På torsdag er det disputas. Alt skjer på Universitetet i Oslo. Se mer her.

Ian Hancock i Oslo

Vid Oslo universitet pågår just nu en internationell vecka. Veckan är ett samarrangemang mellan studenter och en rad organisationer. I denna vecka ger möjlighet att lyssna till den välkända forskaren Ian Hancock. Ian Hancock är av romfolket och har forskat mycket om romfolket och romanifolket/taterne samt framförallt språket romani i ett internationellt perspektiv. Hela den… Continue reading Ian Hancock i Oslo

Grundsetmarten

Title: GrundsetmartenLocation: ElverumDescription: Tradisjonen med tatere/romanifolk på Grundsetmarten fortsetter. I år 10-12 mars.Date: 2011-03-10

SØKNADSSMIE

Title: SØKNADSSMIE Location: Skien (20110312); Haugesund (20110319); Orkanger (20110326) Link out: Click here Description: Från Romanifolket/taternes hemsida: For å sikre tilgangen på gode prosjektsøknader arrangerer Romanifolket/taternes kulturfond for hver utlysningsrunde gratis éndagsseminarer for personer som ønsker å søke om støtte til sine prosjekter. Påmelding skjer til stiftelsens kontor (se adresse under fanen Kontakt) senest 1.… Continue reading SØKNADSSMIE