Dagar vid Låret

Kristina Lindholm gör en omsorgsfull beskrivning av resterna av den bostad vid Låret som kallas Myren Östra. Foto: Bodil Andersson

Under förra veckan lades fokus på Låret när Kristina Lindholm och Pia Claesson var vid Låret/Skojarberget på Bohusläns museums uppdrag. Under flera dagars arbete gick dessa båda erfarna inventerare genom hela det område där vi vet att ett stort antal resande bodde både fast och under kortare tider under 1800-talet och den första delen av 1900-talet.

Vid en inventering mäts ett område in med hjälp av GPS. Det ger en fördjupad kartbild där husgrunder, brunnar, stigar och annat som inte finns på den vanliga kartan placeras in. Området som helhet beskrivs också så att man får en bild av hur det ser ut idag, hur det sett ut tidigare och hur omgivningarna ser ut. Förutom detta görs särskilda beskrivningar av de olika fasta lämningar av människorna som bott och verkat i området.

Vid Låret, eller Skojarberget som det också kallades av majoritetsbefolkningen, fanns fyra hus där resandefamiljer bodde fast. Förutom detta fanns flera mindre bostäder som påminner mycket om dem som grävts ut vid Snarsmon, bara några mil väster om Låret i Dals-Eds kommun.

Efter denna inventering fortsätter vi att samla in kunskaper om området. Efter hand läggs allt material in i Den skandinaviska resandekartans databas och delar av det kommer så småningom att publiceras här på vår hemsida.