Den magiske reisa

Musikern Hilmar Bussi Karlsen Rosenborg har nyligen i samarbete med skribenten Bjørn Sivesind givit ut boken Den magiske reisa. På Bussis hemsida omtalas att han med boken vill vidareföra resandefolkets kultur. Det berättas vidare på hemsidan att han vill berätta den positiva historien kring resandefolket.

I en text kring arbetet med boken berättar skribenten Bjørn Sivesind hur han tänkt i arbetet och hur han sett det som en utmaning att lyckas formulera Bussis historia så att det framstår som just hans egen historia. Boken kan beställas via hemsidan.

Bussi har för sitt bokprojekt fått stöd från Romanifolket/taternes kulturfond.