Disputas om romani

Mag.phil. Jakob Anton Paul Wiedner ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil idag forsvare doktorgravavhandlingen sin (De)mystifying Norwegian Romani – the discursive construction of a minority language ved Universitetet i Oslo. Prøveforelesningen tar sted i Oslo fredag 31. mars 2017.

I avhandlingen har  Wiedner intervjuet mennesker fra romanimiljøet som er interesserte i språket. Avhandlingen er først og fremst en studie som viser hvordan gamle og negative oppfatninger av minoriteten påvirker hvordan språket oppfattes i dag, både i romanimiljøet selv og i storsamfunnet. Les mer om prosjektet her.