Drillning hos Interreg

Vi gläds mycket åt det stöd vi fått från EU:s gemenskapsinitiativ Interreg Ett gränslöst samarbete/Et grenselöst samarbeid. Samtidigt är det lite otäckt eftersom pengarna inte kommer till vårt projektkonto med automatik.

Först och främst måste vi utföra det som står i vår projektplan och det beslut om finansiering som vi fick från Interreg. Just den delen oroar inte så mycket. Vi har ju skapat ett projekt som innebär att vi ska göra det som vi tycker är viktigt. När vi gjort det vi planerat ska vi också redovisa det till det svenska och det norska Interregkontoret och då gäller det att göra riktigt.

För att det ska bli just riktigt kallade Interreg i förra veckan till kurs. Vi åkte mangrant – hela projektledningen och våra två ekonomiansvariga vid Östfoldmuseene respektive Bohusläns museum/Västarvet. Under dagen gick vi igenom blanketter, vilka saker som brukar bli fel och det gavs utrymme att ställa frågor. Jag var som vanligt den som ställde mest frågor men så känns det också mycket tryggare nu. Inte minst för att våra ekonomiansvariga är så duktiga på sitt jobb.

Vid mötet fick vi också beröm för vår hemsida. Berömet gällde hur den ser ut eftersom det är viktigt att vi talar om att vi får pengar från Interreg Ett gränslöst samarbete.  Sekretariatet påpekade också att det är bra att vi beskriver projektprocessen på här i bloggen. Det gladde.

/Bodil