En stor dag

I dag er en stor dag.Tater-/romaniutvalget vil overrekke sluttrapporten sin til statsråd Jan Tore Sanner. Overleveringen skjer klokken 12:00 i Oslo Universitets Aula. Noen av utvalgets funn blir utdypet på fagseminar med flere av utvalgets forskere klokken 15.30 i Gamle festsal.

Tirsdag blir det fortsatt seminar på Litteraturhuset i Oslo. Da blir veien videre til forsoning drøftet. Europarådets kommisær for menneskerettigheter, Nils Muižnieks er en av innlederne denne dagen.

Alle arrangementene er åpne for publikum. Se mer om programmet for mandag og tirsdag her.

Tater-/romaniutvalget ble nedsatt av regjeringen i 2011. Utvalgets hovedoppgave har vært å undersøke og beskrive utviklingen av norske myndigheters, institusjoners, organisasjoners og andre virksomheters politikk og tiltak overfor taterne/romanifolket frem til i dag.