Erkänn resande som eget folk

I en debattartikel i Aftonbladet Debatt kräver tre resande att resandefolket ska erkännas som ett eget folk.

“För oss påbörjas nu en kamp med målet att bli accepterad som en egen nationell minoritet med de rättigheter som detta för med sig.” Så avslutas en debattartikel på Aftonbladet Debatt. Det är tre svenska resande som står bakom artikeln. De menar att genom den så kallade vitbok som nyligen släpptes utsätts resandefolket för nya övergrepp i och med att folket inte erkänns som en egen minoritet.

I artikeln påpekar skribenterna att resandefolket kom till det som idag är Sverige långt tidigare än de övriga grupper som ingår i den nationella minoriteten romer. Under dessa århundraden har resandefolket utvecklat en egen kultur. Det var också denna skillnad i tid som ligger bakom att resande är den grupp som allra mest utsatts för den svenska statens rasism i form av tvångsomhändertaganden och tvångssteriliseringar.

Det är skillnader mellan den situation resandefolket och andra grupper i den romska minoriteten lever under idag menar skribenterna: Det vi dras med är en kulturell rotlöshet och kollektiva minnen som behöver bearbetas.