Fante-Anne – et pionerarbeid

Søndag 18. august på NRK 2 ble filmen av Rasmus Breistein – Fante-Anne – vist. Vi har tidligere omtalt filmen på bakgrunn av denne filmen i fjor ble restaurert som en av Norges pionerfilmer. Tittelen pirrer nysgjerrigheten til oss som arbeider med taterne/romanifolket/de reisende. Hva er det nå som presenteres i møtet mellom bygdesamfunnet og de som ikke falt inn i det etablerte samfunnets normer og roller.

Filmen er laget på et tidspunkt da taterne var populære i litteraturen – og nå også i filmproduksjonen. Symptomatisk er det da at nettopp en film med dette temaet blir norsk films gjennombrudd. Vi sakser fra omtalen av filmen:

Fante-Anne regnes som starten på det nasjonale gjennombruddet i vår filmkultur, og dette var den første norske filmen med profesjonelle skuespillere. I motsetning til tidligere filmer laget i Norge den gang hadde Fante-Anne også profesjonelle aktører i alle ledd bak kamera. Det er også verdt å merke seg at Breisteins film er en av få norske klassikere fra denne perioden med nordmenn som bidragsytere i alle ledd, da norsk film ofte var laget av svensker, dansker og tyskere. Fante-Anne er med andre ord Norges første helaftens spillefilm av profesjonell karakter.

Og så kan vi naturligvis underrette om at Halden historiske Samlinger har kjøpt inn DVD-utgivelsen av filmen Fant-Anne til sitt bibliotek.

Published
Categorized as Media