Finska romer och resande i avhandling

Den finske historikern och forskaren Miika Tervonen disputerade i december förra året med sin avhandling vid Helsingfors universitet. Avhandlingen som är skriven på engelska heter “Gypsies”, “travellers” and “peasants” : a study on ethnic boundary drawing in Finland and Sweden, c.1860-1925.

I studien tar han upp de svenska resande, kallade tattare i äldre tid, och de finska romerna, som idag ofta kallas kaaleromer i Sverige. Studien är mest inriktad på finska förhållanden men det görs många jämförelser mellan Sverige och Finland. Finland var ju länge svenskt, vilket innebär en gemensam historia. Alla som släktforskat på svenska och norska resandesläkter har också sett att det finns många släktband i de familjer som idag finns i Norge, Sverige och Finland.

Miika Tervonen är nu knuten till European University Institute/Finska Litteratursällskapet. Hans avhandling går från denna adress att ladda ner som pdf-fil.