Flera steg vidare

Som alltid är det mycket som surrar i huvudet när vi haft möte i styr- och referensgrupperna i Den skandinaviska resandekartan. Mötena är mycket spännande och fyllda av åsikter och diskussioner. Diskussionerna blir ofta både ljudliga och många. Vid gårdagens möten gick vi mycket in för att utifrån exemplet med en plats komma överens om vilka uppgifter vi kan, bör och ska publicera i vår karta när det blir färdig att läggas ut här på sidan.I grupperna sitter representanter från föreningarna Taternes landsforening, Landsorganisasjonen for Romanifolket och Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen. Dessutom författaren Bo Hazell och Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum.

Jag vill tacka alla för ett gott arbete. Ett extra tack till Fredrikshalds Teaters scenemester Inger som tar hand om oss på bästa sätt. Be Inger om något och hon svarar “Ingen problemer”.