Föredrag gav lägerplatsplats

En del av arbetet i Den skandinaviska resandekartan är att få berätta om resandekulturen utifrån vårt perspektiv – platser och möten mellan minoritet och majoritet. När vi gör det har vi också alltid en fråga till de närvarande: Känner du till några platser som du som resande eller du som icke resande sett att resandefolket använt sig av? Det är det alltid.

Vid Föreningen Norden Bengtsfors och Dals-Eds årsmöte var projektet inbjudet för att få berätta. Denna gång fick vi tips om en lägerplats i Långed i Dalsland, som användes på 1960-talet. En mycket intressant aspekt med denna information är att vi sedan tidigare känner till en plats, bara några hundra meter från denna plats vi nu fick reda på, som användes något tiotal år tidigare.

Båda dessa platser kommer att redovisas i Den skandinaviska resandekartan. Vi hoppas att vi genom kartan också ska få kontakt med de resande som använde platserna. De informationer vi har nu har givits av majoritetsbefolkningen, som berättar om hur de som barn och unga med stor nyfikenhet beskådade de följen av resande som för en tid slog sig ner i närheten.

Published
Categorized as Kartan