Föredrag gav tidningsuppslag

Faksimil ur Bohusläningen 7 november 2012.

Romer behöver tillgång till det svenska samhället, de resande behöver tillgång till sitt språk och sin kultur.

Så beskrev Simon Wallengren i tidningen Bohusläningen situationen för det resandefolket i relation till de andra grupper som ingår i den svenska nationella minoritetsgruppen romer.

Tidningen gjorde en intervju med Simon i anslutning till att han i måndags höll ett föredragBohusläns museum i Uddevalla om resandefolket ur ett kriminologiskt perspektiv.

I sitt föredrag beskrev Simon bland annat hur resandefolket i Sverige genom 1900-talshistorien av forskare och myndigheter ofta sågs som en socialt konstruerad grupp, en kriminell subkultur. Detta var en stor anledning till att myndigheterna kunde ägna sig åt tvångssteriliseringar och tvångsomhändertaganden av barn.

Simon Wallengren studerar kriminologi i Göteborg, han är av resandeursprung och vice ordförande i Kulturgruppen för resandefolket.