Föredrag om rasbiologi mot “tattare”

Angående samhällets befriande från zigenare och andra tattare. Rasbiologisk svensk antiziganism i ord och handling.” Det är titeln  på det föredrag filosofie doktor Jan Selling vid Hugo Valentincentrum i Uppsala håller i samma stad torsdagen den 4 december. Föredraget ingår i Hugo Valentincentrums öppna föreläsningsserie denna höst.

Jan Selling är sedan 2010 verksam vid Hugo Valentin-centrum och forskar kring antiziganism, vilket har resulterat i boken Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar. 2013 arrangerade Shan den internationella konferensen Antiziganism – What’s in a word?, som 2015 ska utmynna i en konferensvolym. Han är koordinator för forskarnätverket Romers och resandes historia i Norden (RORHIN) och kursansvarig lärare på kursen Romsk kultur.

Föredraget hålls i sal 2-1077, Engelska Parken HC, Thunbergsvägen 3 D, 1 tr. t.h. klockan 18.15–19.45 torsdagen den 4 december.