Forskare kräver sanningskommission

En rad svenska forskare kopplade till nätverket Rorhin, Romers och resandes historia i Norden, kräver att Sverige tillsätter en sanningskommission för att utreda statens övergrepp på romer och resande. Detta skriver man på Dagens Nyheters debattsida idag.

Man menar att den nu avslöjade registreringen av romer visar att det pågående vitboksarbetet är problematiskt: Vitboken är tänkt att handla om historien medan dagens situation skulle hänföras till ämnet integration. Med denna uppdelning riskerar vitboksprojektet att sprida illusionen att statlig antiziganism inte längre förekommer i Sverige. I sin artikel visar forskarna att övergreppen mot romer och resande, bland annat genom registreringarna av “tattare” och hanteringen vid omhändertaganden av barn, har förekommit i Sverige i lång tid. Man menar att det är angeläget att se hur denna hantering fortsatt in i nutid sedan den nationella minoritetsgrupper romer erkändes.

Regeringens val att göra en vitbok istället för att som Norge tillsätta en granskningskommission (granskingsutvalg) har varit kritiserad sedan början. Som en följd av den senaste veckans avslöjanden har kritiken ökat och allt fler krav om en sanningskommission kommit upp.

Published
Categorized as Media