Gammel taterbåt reddet

Norge Rundt forteller om hvordan en “taterbåt” kommer tilbake til familien sin.

Historien om en gammel taterbåt, som er blitt reddet og kommer tilbake til den familie som tidligere brukt den er fortalt i Norge Rundt.

Det er ikke mange av de gamle båtene igjen. Denne båten er en seksæring, en robåt med seks årer, som ble brukt av Gunvald Pettersen på Vestlandet. Den ble reddet av en buro når den skulle gå på bålet. I filmen i Norge Rundt kommer den nå tilbake til Alexander, barnebarn av Gunvald.

Det blir dessuten vist bilder fra gamle dager og fra en ankerplass i Hordaland som ble brukt av familien Pettersen. Vi får høre fortellinger om gode og onde møter mellom båtreisende og buroar.

Vi er reisandes, tavringer, Vi er ikke splinter, forteller Alexander til dem som bevart båten. Han er glad at få tak båten etter bestefar: Det å få en båt etter ham, det er kjempesvært for meg.