Givande eftermiddag på Riis kirkegård

Minnesstenen över de som utstts för statens övergrepp smyckades av blommor vid minnesceremonin vid Ris kirke, Oslo. Foto: Bodil Andersson

Det känns fel att säga att det är trevligt att delta i en minnesgudstjänst men efter att ett par år ha deltagit i högtiden vid Riis kirke i Oslo den 7 maj är det den kvarvarande känslan. I lugn och ro möts människor som vill och vågar minnas majoritetsbefolkningens behandling av en minoritetsgrupp. Det är en viktig dag och jag gläder mig redan inför nästa år och möjligheten att träffa resande från de olika organisationerna, från RT-fondet och många andra som prioriterar denna dag.

/Bodil