Glöm inte! Riis kirkegård 7 maj

Det finns de som tycker att man ska glömma onda tider och onda ting som hänt Skandinaviens resande. Kanske är det så men jag tror att det är viktigt att påminna om övergrepp. Påminnelsen kan hjälpa till att ge en upprättelse för den som drabbats av samhällets missriktade politik. Den ger alla oss som tidigare inte hört talas om hur de nationella minoriteterna behandlats av majoritetssamhället en nyttig historielektion. Slutligen kanske påminnelsen påverka oss så att vi inte begår samma misstag ännu en gång.
Taternes landsforening har i ett tiotal år kallat till samling vid Riis Kirkegård i Oslos norra delar. Här vid den kyrka som ligger närmast Gaustad sykehus finns en minnessten över de som dog i samband med att de var intagna på detta sjukhus för att de tillhörde taterne/romanifolket. Varje år äger minnesstunden rum den 7 maj. I år infaller detta datum på en fredag. Med början klockan 15 ges tillfälle att hedra de döda och hylla framtiden. Efter minnesstunden på kyrkogården hålls ett samkväm i församlingshemmet. Klockan 18 blir det konsert i kyrkan. Under eftermiddagen och kvällen medverkar representanter för Taternes landsforening, departement och kyrka.

/Bodil